เกมออกใหม่

สิงหาคม 2018

เกมหนีผี! โถงมรณะ

โอ้ว้าว! พวกคุณค้นพบสมบัติล้ำค่าจากธารน้ำแข็งในฟินแลนด์ และลักลอบนำสมบัติเหล่านั้นล่องเรือมาขายให้กับเจ้าชายเฟียสโซผู้คลั่งใคล้ในสมบัติโบราณ แต่โอละพ่อ เจ้าชายกลับจงเกลียดจงชังชาวต่างชาติอย่างพวกคุณเข้ากระดูกดำ และตอนนี้พวกคุณถูกเจ้าชายโรคจิตเล่นงานเข้าเสียแล้ว...

ประเภทเกม

ครอบครัว, แข่งขัน

จำนวนผู้เล่น

2 - 7 คน

สิงหาคม 2018

GET PACKING

GET PACKING เกมตัวต่อที่จะทำให้คุณได้ฝึกสมองก่อนออกท่อองเที่ยว! ตะลุยสถานที่ในฝันทั้ง 3 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นฮาวาย โบราโบรา หรืออีบีซา… แต่ก่อนอื่นคุณต้องปิดกระเป๋าให้ลงซะก่อน!

ประเภทเกม

ความเร็ว, จัดรูปแบบ

จำนวนผู้เล่น

2 - 4 คน

เกมออกใหม่

สิงหาคม 2018

เกมหนีผี! โถงมรณะ

โอ้ว้าว! พวกคุณค้นพบสมบัติล้ำค่าจากธารน้ำแข็งในฟินแลนด์ และลักลอบนำสมบัติเหล่านั้นล่องเรือมาขายให้กับเจ้าชายเฟียสโซผู้คลั่งใคล้ในสมบัติโบราณ แต่โอละพ่อ เจ้าชายกลับจงเกลียดจงชังชาวต่างชาติอย่างพวกคุณเข้ากระดูกดำ และตอนนี้พวกคุณถูกเจ้าชายโรคจิตเล่นงานเข้าเสียแล้ว...

ประเภทเกม

ครอบครัว, แข่งขัน

จำนวนผู้เล่น

2 - 7 คน

สิงหาคม 2018

เกมหนีผี! โถงมรณะ

โอ้ว้าว! พวกคุณค้นพบสมบัติล้ำค่าจากธารน้ำแข็งในฟินแลนด์ และลักลอบนำสมบัติเหล่านั้นล่องเรือมาขายให้กับเจ้าชายเฟียสโซผู้คลั่งใคล้ในสมบัติโบราณ แต่โอละพ่อ เจ้าชายกลับจงเกลียดจงชังชาวต่างชาติอย่างพวกคุณเข้ากระดูกดำ และตอนนี้พวกคุณถูกเจ้าชายโรคจิตเล่นงานเข้าเสียแล้ว...

ประเภทเกม

ครอบครัว, แข่งขัน

จำนวนผู้เล่น

2 - 7 คน

สิงหาคม 2018

เกมหนีผี! โถงมรณะ

โอ้ว้าว! พวกคุณค้นพบสมบัติล้ำค่าจากธารน้ำแข็งในฟินแลนด์ และลักลอบนำสมบัติเหล่านั้นล่องเรือมาขายให้กับเจ้าชายเฟียสโซผู้คลั่งใคล้ในสมบัติโบราณ แต่โอละพ่อ เจ้าชายกลับจงเกลียดจงชังชาวต่างชาติอย่างพวกคุณเข้ากระดูกดำ และตอนนี้พวกคุณถูกเจ้าชายโรคจิตเล่นงานเข้าเสียแล้ว...

ประเภทเกม

ครอบครัว, แข่งขัน

จำนวนผู้เล่น

2 - 7 คน

เกมเตรียมจำหน่าย

<< สิงหาคม 2018 >>

เกมหนีผี! โถงมรณะ

โอ้ว้าว! พวกคุณค้นพบสมบัติล้ำค่าจากธารน้ำแข็งในฟินแลนด์ และลักลอบนำสมบัติเหล่านั้นล่องเรือมาขายให้กับเจ้าชายเฟียสโซผู้คลั่งใคล้ในสมบัติโบราณ แต่โอละพ่อ เจ้าชายกลับจงเกลียดจงชังชาวต่างชาติอย่างพวกคุณเข้ากระดูกดำ และตอนนี้พวกคุณถูกเจ้าชายโรคจิตเล่นงานเข้าเสียแล้ว...

ประเภทเกม

ครอบครัว, แข่งขัน

จำนวนผู้เล่น

2 - 7 คน

เกมเตรียมจำหน่าย

<< สิงหาคม 2018 >>

เกมหนีผี! โถงมรณะ

โอ้ว้าว! พวกคุณค้นพบสมบัติล้ำค่าจากธารน้ำแข็งในฟินแลนด์ และลักลอบนำสมบัติเหล่านั้นล่องเรือมาขายให้กับเจ้าชายเฟียสโซผู้คลั่งใคล้ในสมบัติโบราณ แต่โอละพ่อ เจ้าชายกลับจงเกลียดจงชังชาวต่างชาติอย่างพวกคุณเข้ากระดูกดำ และตอนนี้พวกคุณถูกเจ้าชายโรคจิตเล่นงานเข้าเสียแล้ว...

ประเภทเกม

ครอบครัว, แข่งขัน

จำนวนผู้เล่น

2 - 7 คน