แก้ไขข้อผิดพลาด

เนื่องจากมีความสามารถบางส่วนที่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการตีพิมพ์ ทางทีมงานจึงขออนุญาติแจ้งและแก้ไขข้อมูลความสามารถดังกล่าว

KeyForge