พลิกพิภพดาวอังคาร

ข้อความผิดพลาด

* ข้อมูลที่ผิดพลาด : ในกรอบสี่เหลี่ยม

ข้อความแก้ไข

เริ่มเกมด้วยเงิน 40 M€ แอคชั่นแรกให้วางเมือง 1 เมือง