เกมค้าเพชร

คะแนน 7.5/10

BoardGame Geek

ความยาก 1.82/5

BoardGame Geek

ประเภทเกม

เกมแนวธุรกิจ วางแผน

จำนวนผู้เล่น/ระยะเวลาการเล่น

2-4 คน / 30 นาที

กลุ่มผู้เล่นที่แนะนำ

ผู้เล่นหน้าใหม่ เล่นในครอบครัว

เกมค้าเพชร (Splendor)

รายละเอียดเกม

คะแนน 7.5/10

BoardGame Geek