หนีตายโรคระบาด (Pandemic Survival)

จบไปแล้วกับการแข่งขัน 🦠 หนีตายโรคระบาด (Pandemic Survival) 💉 ชิงเงินรางวัลรวม 1 หมื่นบาท แต่ละทีมแข่งกันหนีตายสุดชีวิต และนี่คือผู้รอดชีวิตของเราค่าา 🎊

 

💉 อันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท
คุณเดชฤทธิ์ดล ร้อยพรมมา และ คุณปฏิพัทธิ์ ฉิมพลีพันธุ์

💉 อันดับ 2 เงินรางวัล 3,500 บาท
คุณโชติช่วง ศักดิ์ผดุงกมล และ คุณปฐมพงษ์ ไพรอนันต์

💉 อันดับ 3 เงินรางวัล 1,500 บาท
คุณปาณิสรา ศุขหมอก และ คุณพิมพ์ชนก แพทยานนท์