การเครมสินค้า

กรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วพบว่า อุปกรณ์ไม่ครบ/อุปกรณ์เสียหาย สามารถเคลมอุปกรณ์นั้น ๆ ได้ทางช่องทางต่อไปนี้

รูปถ่ายแสดงว่าอุปกรณ์เสียหายหรือไม่ครบ ส่งเคลมกับร้านค้าที่ซื้อมา

ส่งรูปถ่ายรูปถ่ายแสดงว่าอุปกรณ์เสียหายหรือไม่ พร้อมรูปใบเสร็จรับเงิน ส่งเคลมมาได้ที่ inbox https://www.facebook.com/siamboardgames
โดยสามารถเคลมได้ภายใน 7 วันหลังซื้อสินค้าไปเท่านั้น (นับวันที่ซื้อสินค้าเป็นวันที่ 1) หากเลยกำหนดไปแล้วจะไม่สามารถเคลมสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

  • ส่งรูปถ่ายรูปถ่ายแสดงว่าอุปกรณ์เสียหายหรือไม่
  • พร้อมรูปใบเสร็จรับเงิน ส่งเคลมมาได้ที่ inbox https://www.facebook.com/siamboardgames

โดยสามารถเคลมได้ภายใน 7 วันหลังซื้อสินค้าไปเท่านั้น (นับวันที่ซื้อสินค้าเป็นวันที่ 1) หากเลยกำหนดไปแล้วจะไม่สามารถเคลมสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ