แก้ไขข้อผิดพลาด

เนื่องจากมีความสามารถบางส่วนที่เกิดข้อผิดพลาด ระหว่างการตีพิมพ์ ทางทีมงานจึง
ขออนุญาติแจ้งและ แก้ไขข้อมูลความสามารถดังกล่าว