7 สิ่งมหัศจรรย์

ข้อความผิดพลาด

* ข้อมูลที่ผิดพลาด : ในกรอบสี่เหลี่ยม

ข้อความที่ถูกต้อง

ได้รับเงิน 1 เหรียญ ต่อจำนวนการ์ดสีน้ำตาลที่อยู่ในเมืองของตัวเองรวมกับเมืองข้างๆ ทั้งสองเมือง

ข้อความผิดพลาด

* ข้อมูลที่ผิดพลาด : ในกรอบสี่เหลี่ยม

ข้อความที่ถูกต้อง

ได้รับเงิน 2 เหรียญ ต่อจำนวนการ์ดสีเทาที่อยู่ในเมืองของตัวเองรวมกับเมืองข้างๆ ทั้งสองเมือง