เหยื่อ

ข้อความผิดพลาด

* ข้อมูลที่ผิดพลาด : ประโยคที่ขีดเส้นไต้สีแดงอยู่ในกรอบสีแดง

ข้อความที่ถูกต้อง

บวกตัวอักษรของชื่ออวัยวะนั้นในภาษาฝรั่งเศษเข้าด้วยกัน