นักซิ่งสายฟ้า

ข้อความผิดพลาด

* ข้อมูลที่ผิดพลาด : ในกรอบสี่เหลี่ยม

ข้อความที่ถูกต้อง

“ไม่ว่าจะเป็นตาเล่นของผู้เล่นคนใดก็ตาม หากในตานั้นทุกช่องที่รถของคุณวิ่งเข้าไป
เป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งหมด คุณจะได้ขยับรถเพิ่มอีก 2 ช่อง”