หัตถ์ราชา

ข้อความผิดพลาด

* ข้อมูลที่ผิดพลาด : ในกรอบสี่เหลี่ยม

ข้อความที่ถูกต้อง

อาร์ย่า สตาร์ค
 *  อธิบายเพิ่มเติม : การใช้ความสามารถการ์ดพันธมิตร ” เบรียนน์ แห่ง ทาร์ธ” (รูป 1) สามารถหยิบการ์ดตัวละคร
“อาร์ย่า สตาร์ค” (รูป 2) จากคิงส์แลนดิ้งหรือจากพื้นที่เล่นของผู้เล่น