เกมสังเคราะห์แสง

ข้อความผิดพลาด

* ข้อมูลที่ผิดพลาด : ในกรอบสี่เหลี่ยม

ข้อความแก้ไข

     2.ช่วงวงจรชีวิต

ข้อความผิดพลาด

* ข้อมูลที่ผิดพลาด : ในกรอบสี่เหลี่ยม

ข้อความที่ถูกต้อง

    ผู้เล่นแต่ละคนสามารถเลือกทำแอคชั่นได้เพียงหนึ่งอย่างต่อหนึ่งช่องบนบอร์ดหลักเท่านั้น