สนุกสลัด

ข้อความผิดพลาด

* ข้อมูลที่ผิดพลาด : ประโยคที่ขีดเส้นไต้สีแดง

ข้อความที่ถูกต้อง

หลังจากเลือกการ์ดที่ต้องการแล้วให้หยิบมา วางไว้ที่ด้านหน้าตัวเองเป็นอันจบตาเล่น