เชอร์ล็อค โฮล์มส์ กับรหัสคดีทั้งสี่

ข้อความผิดพลาด

ในช่องที่ 13 มีข้อความที่ผิดพลาดคือ

ข้อความที่ถูกต้อง

การ์เรตต์ นอร์วูด คนขุดหลุมศพ พูดความจริงหรือไม่ กลับไป 246