เชอร์ล็อค โฮล์มส์ กับรหัสคดีทั้งสี่

ข้อความผิดพลาด

* ข้อมูลที่ผิดพลาด : ในกรอบสี่เหลี่ยม

ข้อความที่ถูกต้อง

การ์เรตต์ นอร์วูด คนขุดหลุมศพ พูดความจริงหรือไม่ กลับไป 256