โลกใหญ่ใบเล็ก

ข้อความผิดพลาด

ข้อความที่ถูกต้อง

เอลฟ์: ไม่ต้องสูญเสียโทเคน เมื่อถูกยึดพื้นที่ แต่ต้องถอนกำลังทั้งหมดออกจากพื้นที่นั้นตามปกติ