พลิกพิภพดาวอังคาร

ข้อความผิดพลาด

* ข้อมูลที่ผิดพลาด : ในกรอบสี่เหลี่ยม

ข้อความที่ถูกต้อง

เริ่มเกมด้วยเงิน 40 M€ แอคชั่นแรกให้วางเมือง 1 เมือง