ซองใส่การ์ดพรีเมียม
90 ไมครอน

White Diamond

ราคา 35 บาท

Purple Alexandrite

ราคา 35 บาท

Violet Amethyst

ราคา 35 บาท

Yellow Amber

ราคา 35 บาท

Dark Green Emerald

ราคา 35 บาท

Light Green Peridot

ราคา 35 บาท

Brown Tiger's Eye

ราคา 35 บาท

Cream Pearl

ราคา 35 บาท

Red Ruby

ราคา 35 บาท

Orange Chalcedony

ราคา 35 บาท

Black Onyx

ราคา 40 บาท

Dark Blue Sapphire

ราคา 40 บาท

Golden Gold

ราคา 40 บาท

Blue Turquiose

ราคา 40 บาท

Light Blue Aquamarine

ราคา 40 บาท

Shining Silver

ราคา 40 บาท