ซองใส่การ์ดพรีเมียม
90 ไมครอน

White Diamond
& White Lilly

ราคา 35 บาท

Purple Alexandrite
& Purple Lavender

ราคา 35 บาท

Violet Amethyst
& Violet

ราคา 35 บาท

Yellow Amber

ราคา 35 บาท

Dark Green Emerald

ราคา 35 บาท

Light Green Peridot

ราคา 35 บาท

Golden Gold

ราคา 40 บาท

Black Onyx

ราคา 40 บาท

Dark Blue Sapphire

ราคา 40 บาท

Blue Turquiose

ราคา 40 บาท

Red Ruby

ราคา 35 บาท

Light Blue
Aquamarine

ราคา 40 บาท

Cream Pearl

ราคา 35 บาท

Shining Silver

ราคา 40 บาท

Brown Tiger's Eye

ราคา 35 บาท

Orange Chalcedony

ราคา 35 บาท