Filter
  • พลิกพิภพดาวอังคาร
    • พลิกพิภพดาวอังคาร
    • พลิกพิภพดาวอังคาร
    • ฿2,500.00
    • ยินดีต้อนรับสู่ยุคสมัยแห่งการบุกเบิกดาวเคราะห์สีแดง! เหล่าองค์กรมหาอำนาจต่างแข่งขันกันเพื่อการดำเนินโครงการ การปรับสภาพดาวอังคาร ให้เป็นดาวที่มนุษย์โลกสามารถอยู่อาศัยได้ ด้วยเม็ดเงินและทรัพยากรมหาศาล ที่ทุ่มเทลงไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เป้าหมายคือการปรับสภาพอุณหภูมิให้สูงขึ้น สร้างชั้นบรรยากาศที่มีออกซิเจนให้สิ่งมีชีวิตใช้หายใจได้ และเปลี่ยนผืนดินอันแห้งแล้งบนดาวให้มีผิวน้ำปกคลุมเหมือนบนโลก คุณจะสามารถพาองค์กรของคุณทะยานขึ้นเป็นผู้นำแห่งยุคสมัยใหม่ ของมนุษยชาติได้หรือไม่ ในเกมพลิกพิภพดาวอังคาร คุณคือผู้นำองค์กรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านที่ยื่นมือ เข้ามามีส่วนร่วมกับภารกิจอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ คุณจะต้องลงทุนดำเนินการ โครงการต่างๆ พัฒนาอัตราการผลิตทรัพยากรที่จำเป็น สร้างเมืองและ ปลูกผืนป่าลงบนดาวอังคาร พร้อมทั้งสร้างผลงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลงานสำคัญ และรางวัลเกียรติยศ! สร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง พัฒนาโครงการใหญ่ระดับจักรวาล พลิกโฉมดาวอังคารให้เป็นบ้านหลังใหม่