เสริมทักษะ

เสริมทักษะ

ลิงยิงมะพร้าว

฿750


อุปกรณ์ในกล่อง

 • – ลิงยิงมะพร้าว 1 ตัว
  – กระดานผู้เล่น 4 แผ่น
  – ถ้วย 14 ใบ (ฟ้า 1, แดง 4, เหลือง 9),
  – มะพร้าว 24 ลููก

อุปกรณ์ในกล่อง

 • – ลิงยิงมะพร้าว 1 ตัว
  – กระดานผู้เล่น 4 แผ่น
  – ถ้วย 14 ใบ (ฟ้า 1, แดง 4, เหลือง 9),
  – มะพร้าว 24 ลููก