Preloader

ภาคเสริมพลิกภิภพดาวอังคาร : เฮลลาส & เอลิเซียม

฿650.00

Categories: , Tags: , ,

Description

 

ภาคเสริมพลิกภิภพดาวอังคาร : เฮลลาส & เอลิเซียม

มุ่งสู่ขอบฟ้าใหม่!

บุกเบิกพื้นที่และค้นหากลยุทธ์ใหม่ๆ ในปฏิบัติการพลิกพิภพดาวอังคาร!
ด้วยกระดานใหม่ทั้งสองแบบที่สามารถนำไปใช้เล่นแทนกระดานปกติได้ทันที มอบประสบการณ์การเล่นที่สดใหม่กับการปรับสภาพพื้น
ที่ใหม่บนดาวอังคาร ด้วยพื้นที่โบนัสใหม่ พื้นที่ผืนน้ำที่ต่างไปจากเดิม รวมถึงผลงานสำคัญและรางวัลเกียรติยศที่ไม่เคยมีมาก่อน

 

เฮลลาส (Hellas)
แผนที่บนกระดานเป็นพื้นที่ขั้วโลกใต้บนดาวอังคารรวมถึงบริเวณมหาสมุทรเฮลลาสขึ้นไปจนถึงบริเวณเส้นศูนย์สูตร พื้นที่โบนัสที่ให้ทรัพยากรพืชจึงกระจุกอยู่บริเวณด้านบนของแผนที่ซึ่งเป็นแนวเส้นศูนย์สูตร กระดานเฮลลาสจะมีพื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับพื้นที่บนกระดานดั้งเดิมโดยมีบริเวณที่ราบต่ำแอร์เจียร์แพลนิเชีย (Argyre Planitia) และภูเขารอบๆ อยู่ด้วย แผนที่เฮลลาสบนกระดานมีพื้นที่โบนัสชนิดใหม่สองแบบ หนึ่งคือความร้อนที่ได้จากบริเวณมหาสมุทรเฮลลาสเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีพื้นผิวดาวบางกว่าจุดอื่นๆ เช่นเดียวกับบริเวณรอบๆ ขั้วโลกใต้ของดาวอังคารที่เป็นแหล่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยือกแข็ง ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศได้ และสองคือจุดขั้วโลกใต้ที่ผู้เล่นต้องจ่ายเงิน 6 เมกะเครดิตเพื่อวางแผ่นภาพ และจะทำให้ได้แผ่นน้ำทันทีหนึ่งแผ่น (รวมถึงระดับการมีส่วนร่วม: TR) สำหรับนำไปวางบนพื้นที่สำหรับแผ่นน้ำทันที
เนื่องจากแผ่นที่เฮลลาสจะไม่มีบริเวณภูเขาไฟและพื้นที่นอคทิส ดังนั้นเมื่อเล่นการ์ด “เมืองนอคทิส” และ “ธารลาวา” ผู้เล่นจึงไม่ต้องสนใจกฎการวางพิเศษตามพื้นที่ที่ระบุไว้บนการ์ด แต่สามารถนำไปวางบนพื้นที่ทั่วไปที่ไม่ใช่พื้นที่สำหรับผืนน้ำได้เหมือนแผ่นภาพปกติ

ผลงานสำคัญ
Diversifier นักลงทุนครอบคลุม มีสัญลักษณ์แตกต่างกัน 8 ชนิดด้านหน้าตัวเอง
Tactician นักกลยุทธ์ มีการ์ดที่มีเงื่อนไขพิเศษ 5 ใบด้านหน้าตัวเอง
Polar Explorer นักสำรวจขั้วโลก เป็นเจ้าของแผ่นภาพ 3 แผ่นบนแถวล่างสุด
Energizer เจ้าโรงไฟฟ้า มีอัตราการผลิตพลังงาน 6 ระดับ
Rim Settler นักบุกเบิกอวกาศ มีสัญลักษณ์ดาวพฤหัส 3 วงด้านหน้าตัวเอง

รางวัลเกียรติยศ
Cultivator นักสร้างธรรมชาติ เป็นเจ้าของผืนป่ามากที่สุด
Magnate เจ้าสัว มีการ์ดโครงการทั่วไป (การ์ดสีเขียว) มากที่สุด
Space Baron เจ้าอวกาศ มีสัญลักษณ์อวกาศมากที่สุด (ไม่นับรวมการ์ดเหตุการณ์)
Excentric นักสะสม มีทรัพยากรบนการ์ดมากที่สุด
Contractor ผู้รับเหมา มีสัญลักษณ์สิ่งปลูกสร้างมากที่สุด (ไม่นับรวมการ์ดเหตุการณ์)

 

เอลิเซียม (Elysium)
เอลิเซียมคือพื้นที่ทางตะวันตกถัดจากพื้นที่สูงธาร์ซิส นับจากบริเวณภูเขาโอลิมปัสมอนส์ (Olympus Mons) เขาที่สูงที่สุดในระบบสุริยะ ไปจนถึงกลุ่มภูเขาไฟเอลิเซียม (Elysium Montes) บริเวณทางตอนเหนือคือแอ่งขนาดใหญ่ วาสติทัสบอเรียลิส (Vastitas Borealis) ครอบคลุมอาณาบริเวณลงไปจนถึงเส้นศูนย์สูตร ในขณะที่พื้นที่ทางใต้เป็นพื้นที่สูงที่เต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาต มีพื้นที่ทับซ้อนกับกระดานดั้งเดิมในบริเวณภูเขาอาร์เชียมอนส์ และไม่มีพื้นที่โบนัสพิเศษบนกระดาน
แผนที่เอลิเซียมไม่ปรากฏพื้นที่นอคทิส ดังนั้น “เมืองนอคทิส” จึงวางได้เหมือนเมืองปกติโดยไม่ต้องสนกฎพิเศษบนการ์ด แต่เนื่องจากบนแผนที่มีบริเวณภูเขาไฟอยู่สี่แห่ง การ์ด “ธารลาวา” จึงจะต้องวางลงบนพื้นที่ภูเขาไฟเท่านั้น อันได้แก่ ภูเขาอาร์เชียมอนส์ ภูเขาโอลิมปัสมอนส์ ภูเขาเอลิเซียมมอนส์ และเนินหินเฮคาทีสธอลัส

ผลงานสำคัญ
Generalist ผู้ชำนาญการทั่วไป มีอัตราการผลิตทรัยากรทั้ง 6 ประเภทอย่างน้อยประเภทละ 1 ระดับ (นับรวมอัตราการผลิตเริ่มต้นที่ได้จากการ์ดองค์กรตามปกติ)
Specialist ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง มีอัตราการผลิตทรัพยากรหนึ่งประเภทอย่างน้อย 10 ระดับ
Ecologist นักนิเวศวิทยา มีสัญลักษณ์ด้านชีววิทยา 4 วง (พืช จุลชีพ และสัตว์ ถือเป็นสัญลักษณ์ด้านชีววิทยา)
Tycoon มหาเศรษฐี มีการ์ดโครงการ 15 ใบด้านหน้าตัวเอง (การ์ดสีฟ้าและเขียว)
Legend ผู้สร้างประวัติศาสตร์ เล่นการ์ดเหตุการณ์ไปแล้ว 5 ใบ (การ์ดสีแดง)

รางวัลเกียรติยศ
Celebrity บุคคลสำคัญ มีการ์ดโครงการ (ไม่นับการ์ดเหตุการณ์) ที่มีค่าสร้างไม่ต่ำกว่า 20 เมกะเครดิตมากที่สุด
Industrialist นักอุตสาหกรรม มีทรัพยากรโลหะและพลังงานรวมกันมากที่สุด
Desert Settler นักบุกเบิกทะเลทราย เป็นเจ้าของแผ่นภาพมากที่สุดในพื้นที่ใต้เส้นศูนย์สูตร (สี่แถวล่าง)
Estate Dealer นักลงทุนอสังหาฯ เป็นเจ้าของแผ่นภาพที่วางติดกับผืนน้ำมากที่สุด
Benefactor ผู้อุปถัมภ์ มีระดับการมีส่วนร่วม (TR) มากที่สุด เมื่อเกมจบให้ตัดสินรางวัลนี้ก่อนเป็นอย่างแรก!

 

” เครดิต : Youtube @Heavy Cardboard”