7 สิ่งมหัศจรรย์

฿1800

สินค้าหมดแล้ว


        สวมบทบาทผู้ปกครองอารยธรรมมหาอํานาจทั้งเจ็ดในประวัติศาสตร์โลก ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างชาญฉลาด เพื่อพัฒนาอารยธรรมให้เจริญรุ่งเรือง สานสัมพันธไมตรีด้านการค้าพร้อมทั้งตระเตรียมไพร่พละกําลังทหารเพื่อคานอํานาจกับอารยธรรมอื่น ๆ ทิ้งร่องรอยของอารยธรรมไว้ให้
หลงเหลืออยู่ในประวัติศาสตร์ โดยการสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดมหึมาที่จะยังคงตั้งตระหง่านอยู่คู่กาลเวลา

อุปกรณ์ภายในกล่อง

 1. กระดานสิ่งมหัศจรรย์ 7 แผ่น
 2. การ์ดสิ่งมหัศจรรย์ 7 ใบ
 3. การ์ดยุคหนึ่ง (I) 49 ใบ
 4. การ์ดยุคสอง (II) 49 ใบ
 5. การ์ดยุคสาม (III) 50 ใบ
 6. โทเคนอำนาจทางทหาร 46 อัน
 7. เหรียญ 3 จำนวน 24 เหรียญ
 8. เหรียญ 1 จำนวน 46 เหรียญ
 9. สมุดนับคะแนน 1 เล่ม
 10. คู่มือสอนกติกาการเล่น 1 ฉบับ
 11. แผ่นสรุปกติกา 1 แผ่น
 12. การ์ดสำหรับ <<การเล่น 2 คน>>  2 ใบ

ซอง

 • ซองใส่การ์ด: Black Onyx
 • ขนาดซอง: 60 x 100 มม.
 • จำนวน: 154 ซอง / 4 แพค