เสริมทักษะ

ทักษะการยับยั้งชั่งใจ

เสริมทักษะ

ทักษะการยับยั้งชั่งใจ

7 สิ่งมหัศจรรย์

 • ประเภทบอร์ดเกม: ครอบครัว, กลยุทธ
 • อายุ: 10+
 • จำนวนผู้เล่น: 2-7 คน

฿1,800.00

ล้างค่า

        สวมบทบาทผู้ปกครองอารยธรรมมหาอํานาจทั้งเจ็ดในประวัติศาสตร์โลก ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างชาญฉลาด เพื่อพัฒนาอารยธรรมให้เจริญรุ่งเรือง สานสัมพันธไมตรีด้านการค้าพร้อมทั้งตระเตรียมไพร่พละกําลังทหารเพื่อคานอํานาจกับอารยธรรมอื่น ๆ ทิ้งร่อยรอยของอารยธรรมไว้ให้ หลงเหลืออยู่ในประวัติศาสตร์ โดยการสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดมหึมาที่จะยังคงตั้งตระหง่านอยู่คู่กาลเวลา

อุปกรณ์ภายในกล่อง

 1. กระดานสิ่งมหัศจรรย์ 7 แผ่น
 2. การ์ดสิ่งมหัศจรรย์ 7 ใบ
 3. การ์ดยุคหนึ่ง (I) 49 ใบ
 4. การ์ดยุคสอง (II) 49 ใบ
 5. การ์ดยุคสาม (III) 50 ใบ
 6. โทเคนอำนาจทางทหาร 46 อัน
 7. เหรียญ 3 จำนวน 24 เหรียญ
 8. เหรียญ 1 จำนวน 46 เหรียญ
 9. สมุดนับคะแนน 1 เล่ม
 10. คู่มือสอนกติกาการเล่น 1 ฉบับ
 11. แผ่นสรุปกติกา 1 แผ่น
 12. การ์ดสำหรับ <<การเล่น 2 คน>>  2 ใบ

ซอง

 • ซองใส่การ์ด: Black Onyx
 • ขนาดซอง: 60 x 100 มม.
 • จำนวน: 154 ซอง / 4 แพค

        สวมบทบาทผู้ปกครองอารยธรรมมหาอํานาจทั้งเจ็ดในประวัติศาสตร์โลก ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างชาญฉลาด เพื่อพัฒนาอารยธรรมให้เจริญรุ่งเรือง สานสัมพันธไมตรีด้านการค้าพร้อมทั้งตระเตรียมไพร่พละกําลังทหารเพื่อคานอํานาจกับอารยธรรมอื่น ๆ ทิ้งร่อยรอยของอารยธรรมไว้ให้ หลงเหลืออยู่ในประวัติศาสตร์ โดยการสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดมหึมาที่จะยังคงตั้งตระหง่านอยู่คู่กาลเวลา

อุปกรณ์ภายในกล่อง

 1. กระดานสิ่งมหัศจรรย์ 7 แผ่น
 2. การ์ดสิ่งมหัศจรรย์ 7 ใบ
 3. การ์ดยุคหนึ่ง (I) 49 ใบ
 4. การ์ดยุคสอง (II) 49 ใบ
 5. การ์ดยุคสาม (III) 50 ใบ
 6. โทเคนอำนาจทางทหาร 46 อัน
 7. เหรียญ 3 จำนวน 24 เหรียญ
 8. เหรียญ 1 จำนวน 46 เหรียญ
 9. สมุดนับคะแนน 1 เล่ม
 10. คู่มือสอนกติกาการเล่น 1 ฉบับ
 11. แผ่นสรุปกติกา 1 แผ่น
 12. การ์ดสำหรับ <<การเล่น 2 คน>>  2 ใบ

ซอง

 • ซองใส่การ์ด: Black Onyx
 • ขนาดซอง: 60 x 100 มม.
 • จำนวน: 154 ซอง / 4 แพค