Preloader

7 สิ่งมหัศจรรย์

Categories , , Tag

฿1,800.00

7 สิ่งมหัศจรรย์

รายละเอียดบอร์ดเกม

        สวมบทบาทผู้ปกครองอารยธรรมมหาอํานาจทั้งเจ็ดในประวัติศาสตร์โลก ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างชาญฉลาด เพื่อพัฒนาอารยธรรมให้เจริญรุ่งเรือง สานสัมพันธไมตรีด้านการค้าพร้อมทั้งตระเตรียมไพร่พละกําลังทหารเพื่อคานอํานาจกับอารยธรรมอื่น ๆ ทิ้งร่อยรอยของอารยธรรมไว้ให้
หลงเหลืออยู่ในประวัติศาสตร์ โดยการสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดมหึมาที่จะยังคงตั้งตระหง่านอยู่คู่กาลเวลา