7 สิ่งมหัศจรรย์ ดวล (กล่องบุบ)

฿665


ในเกม 7 สิ่งมหัศจรรย์ ดวล ผู้เล่นจะต้องทำการแข่งขันในการพัฒนาอารายธรรมของเราให้ชนะเมืองของผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ผ่านการเล่นทั้งหมด 3 ยุคสมัย ที่เริ่มตั้งแต่ยุคสมัยเริ่มต้นที่เราจะต้องทำการสร้างและผลิตทรัพยากรพื้นฐาน ยุคที่ 2 เป็นยุคช่วงเริ่มค้นหาแนวทางของตัวเองว่าจะเริ่มเล่นหนักไปในทิศทางใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรบ เทคโนโลยี ศิลปะ หรือเศรษฐศาสตร์ เพื่อเตรียมตัวสู่ยุคที่ 3 ยุคที่จะฟาดฟันกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน เพื่อที่จะสร้างเส้นทางการชนะของตัวเอง และได้รับการเชิดชูจากประชาชน

การเตรียมบอร์ดเกมสำหรับเริ่มเล่น

หาผู้เริ่มเล่นคนแรก และผลัดกันเล่นกับผู้เล่นอีกฝ่าย สุ่มความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 5 อันมาหงายในช่อง และแจกเงินให้ผู้เล่นคนละ 7 เหรียญ จากนั้นเกมจะเริ่มให้ผู้เล่นเลือกแบบแปลนการสร้าง สิ่งมหัศจรรย์ทั้ง 7 ก่อน ด้วยการสลับกันเลือก จนได้แบบแปลนคนละ 4 ใบ

วิธีการเล่นเกม

ผู้เล่นจะมีเป้าหมายในการชนะเกมนี้แตกต่างกันได้ทั้งหมด 3 แบบ โดยสลับกันเลือกการ์ดที่วางหงายอยู่ในกองกลาง โดยการ์ดที่จะเลือกได้นั้นจะต้องเป็นการ์ดที่ไม่ถูกการ์ดอื่นๆวางทับอยู่ เมื่อเลือกแล้วจะมีตัวเลือกให้ผู้เล่นเลือกกระทำกับการ์ดใบนั้นได้ 3 อย่าง ให้เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

1.ทำการสร้างการ์ดใบนั้นไว้ในเมืองของเรา โดยการ์ดแต่ละใบจะมีค่าใช้จ่ายในการสร้างบริเวณด้านซ้ายบนของการ์ด เมืองของเราจะต้องมีทรัพยากรตามที่การ์ดกำหนดถึงจะทำการสร้างได้ ถ้าทรัพยากรใดมีไม่เพียงพอสามารถจ่ายเงินแทนได้ในอัตราชิ้นละ 2 เหรียญ และจ่ายเพิ่มเติมตามทรัพยากรประเภทเดียวกันนั้นที่ฝ่ายตรงข้ามครอบครองอยู่

2.ทำการขายนั้นใบนั้นลงสู่กองทิ้ง จะได้เงินจากกองกลางมูลค่า 2 เหรียญ และได้รับเพิ่มตามจำนวนการ์ดสีเหลืองที่เรามีในเมืองของเรา

3.ทำการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ โดยการนำการ์ดที่เลือกมาคว่ำหน้า และสอดเข้าไปใต้การ์ดแบบแปลนสิ่งมหัศจรรย์ที่ยังไม่เคยมีการสร้าง ทรัพยากรที่จะต้องมีในการสร้างสิ่งมหัศจรรย์จะมีบอกอยู่บริเวณซ้ายล่างของการ์ดแบบแปลนซึ่งถ้าทรัพยากรใดมีไม่เพียงพอ สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ด้วยกฎเดียวกับในข้อ 1.

ข้อควรระวัง – เนื่องจากโลกของเรามีสิ่งมหัศจรรย์เพียง 7 อย่างเท่านั้น เพราะฉะนั้นเมื่อการ์ดสิ่งมหัศจรรย์ใบที่ 7 ถูกสร้าง ผู้เล่นจะไม่สามารถสร้างการ์ดสิ่งมหัศจรรย์ใบที่ 8 ที่เหลือได้

การจบเกม

เมื่อเล่นจบทั้ง 3 ยุค ผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะนับคะแนนจากการ์ดที่ตนมีทั้งหมด คะแนนจากสิ่งมหัศจรรย์ที่สร้างไว้ เงินมีมูลค่า 3 เหรียญต่อ 1 คะแนน เมื่อรวมคะแนนทั้งหมดผู้เล่นที่มีคะแนนเยอะสุดจะเป็นผู้ชนะ

แต่นอกจากจะชนะด้วยวิธีดังกล่าวแล้ว ผู้เล่นสามารถชนะฝ่ายตรงข้ามระหว่างที่เกมยังคงดำเนินอยู่ระหว่างยุคใดยุคหนึ่งได้ โดยมีเงื่อนไขการชนะแบ่งเป็น 2 แบบดังนี้

พิชิตการถือครองการรบ จะชนะทันทีเมื่อเราทำการโจมตีจนแถบระดับการโจมตีเดินไปถึงช่องสุดท้ายฝั่งตรงข้าม
พิชิตการเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ จะชนะทันทีเมื่อครอบครองสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันทั้งหมด 6 สัญลักษณ์

อุปกรณ์ในกล่อง

 1. กระดาน 1 แผ่น
 2. การ์ดยุคหนึ่ง (I) 23 ใบ
 3. การ์ดยุคสอง (II) 23 ใบ
 4. การ์ดยุคสาม (III) 20 ใบ
 5. การ์ดสมาพันธ์ 7 ใบ
 6. การ์ดสิ่งมหัศจรรย์ 12 ใบ
 7. โทเคนกำลังทหาร 4 ชิ้น
 8. โทเคนความก้าวหน้า 10 ชิ้น
 9. โล่พิชัยศึก 1 ชิ้น
 10. เงินเหรียญ 31 เหรียญ (เหรียญหนึ่ง 14 เหรียญ / เหรียญสาม 10 / เหรียญหก 7 เหรียญ)
 11. แผ่นนับคะแนน 1 ปึก
 12. คู่มือสอนเล่น 1 ฉบับ
 13. แผ่นสรุปกติกา 1 แผ่น

ซอง

ซองใส่การ์ด: Dark Green Emerald
ขนาดซอง: 45 x 68 มม.
จำนวน: 73 ซอง / 2 แพค

ซองใส่การ์ด: Black Onyx
ขนาดซอง: 65 x 100 มม.
จำนวน: 12 ซอง / 1 แพค

กติกาเล่นคนเดียว

การ์ดสำหรับเล่นคนเดียว