เกมวิวัฒนาการ (กล่องบุบ)

฿1450 ฿1015


        ในระบบนิเวศที่มีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอาหารมีจำกัด สัตว์ผู้ล่าก็คอยดักซุ่มโจมตี สายพันธุ์ที่สามารถปรับตัว ได้อย่างเหมาะสมเท่านั้นจึงจะอยู่รอด การวิวัฒนาการให้มี “กระดองแข็ง” หรือ “เขาแหลม” จะช่วยปกป้องสายพันธุ์จากสัตว์กินเนื้อ ในขณะที่“คอยาว” จะช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่สัตว์สายพันธุ์อื่นๆ ไม่สามารถเอื้อมถึง ด้วยความเป็นไปได้ในการวิวัฒน์สาย พันธุ์สิ่งมีชีวิตได้มากกว่า 12,000 รูปแบบ การเล่นในแต่ละครั้งจึงให้ความรู้สึกที่แตกต่างและสดใหม่ ล้อมวงกันเข้ามาและดูว่า ใครจะ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการคัดสรรของธรรมชาติได้ดีที่สุด

อุปกรณ์ภายในกล่อง

 1. คู่มือสอนเล่น 1 เล่ม
 2. กระดานแหล่งน้ำ 1 แผ่น
 3. ตัวกำกับผู้เล่นคนแรก 1 ชิ้น
 4. การ์ดคุณลักษณะ 129 ใบ
  – การ์ดคุณลักษณะ “สัตว์กินเนื้อ” 17 ใบ
  – การ์ดคุณลักษณะอื่นๆ แบบละ 7 ใบ
 5. แผ่นสายพันธุ์ 20 แผ่น
 6. ลูกบาศก์ไม้ใช้กำกับ 40 เม็ด
 7. โทเคนอาหาร 144 ชิ้น
 8. โทเคนอาหารสิบหน่วย 12 ชิ้น
 9. ฉากบังอาหาร 6 แผ่น
 10. ใบสรุปกติกา 2 แผ่น

ซอง

 • ซองใส่การ์ด: White Diamond
 • ขนาดซอง: 63.5 x 88 มม.
 • จำนวน: 129 ซอง / 3 แพค

บอร์ดเกมคล้ายกัน

บอร์ดเกมออกใหม่