เกมสังเคราะห์แสง (กล่องบุบ)

฿908


แมกไม้นานาพรรณต่างแก่งแย่งแข็งขันแตกกิ่งก้านสาขาหว่านเมล็ดพันธุ์ไปทั่วผืนป่าเล็กๆ อันแสนอุดมสมบูรณ์ เมื่อต้นไม้เติบใหญ่ แผ่ใบเลี้ยงสู้แสงอาทิตย์กล้า ก็แปรเปลี่ยนเป็น”พลังงานแสง”และทอดเงาทับไม้ เล็กรอบๆ เมื่อต้นไม้สิ้นอายุขัย ผู้เล่นจะได้คะแนนแบ่งสรรกันตามความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินที่ ต้นไม้นั้นเติบโตมา หว่านเมล็ดขยายพันธุ์ สะสมพลังงานแสงอาทิตย์และระวังไม่ไปเพาะพันธุ์ อยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้อื่น บ่มเพาะพันธุ์ไม้ของตัวเองให้เติบใหญ่และขยายพันธุ์ให้ยิ่ง ใหญ่ที่สุด

ในผืนป่าแห่งนี้

ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับเหล่าพฤกษาชาติและดื่มด่ำแสงแดด แรงกล้าที่ทาทาบกระทบกิ่งก้านใบ

อุปกรณ์ในกล่อง

 1. กติกาการเล่นพร้อมภาพประกอบ
 2. กระดาน 1 แผ่น
 3. ดวงอาทิตย์ 1 ซีก
 4. ตัวนับรอบโคจร 4 แผ่น
 5. กระดานสำหรับผู้เล่น 4 แผ่น
 6. ป้ายกำกับผู้เล่นคนแรก
 7. แผ่นคะแนน 24 แผ่น
 8. ตัวนับพลังงานแสง 4 ชิ้น
 9. เมล็ดพันธุ์ 24 เมล็ด (สายพันธุ์ละ 6 แผ่น)
 10. ต้นไม้เล็ก 32 ต้น (สายพันธุ์ละ 8 ต้น)
 11. ต้นไม้กลาง 16 ต้น (สายพันธุ์ละ 4 ต้น)
 12. ต้นไม้ใหญ่ 8 ต้น (สายพันธุ์ละ 2 ต้น)

บอร์ดเกมคล้ายกัน

บอร์ดเกมออกใหม่