เกมล่าปริศนามนุษย์หมาป่า (กล่องบุบ)

฿595


      เกมล่าปริศนามนุษย์หมาป่า เป็นเกมแนวตัดตัวเลือกระหว่างผู้เล่น 2 ทีม คือทีมชาวบ้าน และมนุษย์หมาป่า ฝ่ายชาวบ้านจะไม่รู้ว่าใครเป็นมนุษย์หมาป่า และฝั่งหมาป่าต้องพยายามแฝงตัวค่อย ๆ กำจัดฝ่ายชาวบ้านไปทีละคน เพื่อชัยชนะ โดยตัวเกมจะมี ผู้ดำเนินเกม (ที่ไม่อยู่ฝ่ายใด) เป็นคนทำหน้าที่ดำเนินเกม

การเตรียมบอร์ดเกมสำหรับเริ่มเล่น
      กำหนดผู้เล่น 1 คน เป็นผู้ดำเนินเกม เพื่อทำหน้าที่ให้การดำเนินเกม ผู้ดำเนินเกม จะทำหน้าที่เป็นกลางในการตัดสินในขั้นตอนต่าง ๆ ของเกม และไม่นับเป็นผู้เล่น
เมื่อกำหนดแล้ว ให้ผู้ดำเนินเกมเป็นคนเลือกการ์ดที่จะใช้ในการเล่น ให้มีจำนวนเท่ากับผู้เล่นที่เหลือ โดยจะต้องมีการ์ดดังต่อไปนี้ อย่างน้อยอย่างละ 1 ใบ ได้แก่ ชาวบ้าน มนุษย์หมาป่า นักพยากรณ์ นอกนั้นบทบาทอื่น ๆ สามารถจัดได้ตามใจชอบ แต่ให้พยายามรวมค่าของตัวเลขตรงมุมการ์ดให้การ์ดทั้งหมดรวมกันแล้วใกล้เคียงค่า 0 ที่สุด (ในเกมแรก ๆ แนะนำว่าให้มีบทบาทเพียงแค่ ชาวบ้าน มนุษย์หมาป่า และนักพยากรณ์)
จากนั้นนำการ์ดทั้งหมด แจกให้ผู้เล่นแต่ละคน คนละ 1 ใบ ผู้เล่นแต่ละคนดูการ์ดของตัวเอง และเก็บไว้เป็นความลับ จากนั้นทำการเริ่มเล่นเกม

วิธีการเล่นเกม
      ผู้ดำเนินเกมจะให้ผู้เล่นทุกคน หลับตา เพื่อตรวจสอบบทบาทในคืนแรก ผู้ดำเนินเกม จะทำการเรียกผู้เล่นที่ได้รับบทมนุษย์หมาป่า ลืมตาขึ้นมา เพื่อดูว่าใครเป็น มนุษย์หมาป่า บ้าง และหลับตาลง จากนั้นทำการเรียก บทบาทอื่นๆ ลืมตา ขึ้นมา  โดยผู้ดำเนินเกมจะบอกด้วยภาษามือบางอย่างที่กำหนดกันไว้ในตอนเริ่มเกม (เช่น ยกนิ้วโป้งขึ้นหรือลง ทำนิ้วรูปตัว V หรือ W ) เพื่อบอกให้ผู้เล่นอื่น ใช้ความสามารถของบทบาทตัวเองเมื่อทุกคนได้ใช้ความสามารถของตัวเองครบแล้วจะให้ทุกคนลืมตา
ตอนที่ทุกคนลืมตา ให้นับว่าเป็นกลางวัน โดยผู้เล่นทุกคนจะต้อง ปรึกษากันเพื่อหาตัว มนุษย์หมาป่า ออกมาด้วยการพูดคุยกัน เมื่อสรุปได้ว่าจะโหวตใคร ผู้ดำเนินเกม จะทำการเปิดโหวตรอบแรก นับ 3 ให้ทุกคนชี้คนที่ตัวเองต้องการโหวตพร้อมกัน ใครที่ถูกโหวตมากที่สุด จะถูกไต่สวน ผู้เล่นคนนั้นสามารถแก้ต่าง ได้ภายในเวลาที่กำหนด และทุกคนจะทำการโหวตตกลงกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกัน ว่าจะฆ่า หรือไม่ฆ่า เมื่อจบการพิพากษาจะวนกลับเข้าสู่กลางคืนอีกครั้ง ให้ผู้เล่นทุกคนหลับตา
ตั้งแต่คืนที่ 2 เป็นต้นไป ลำดับจะเหมือนคืนแรก เพียงแต่ว่า เมื่อมนุษย์หมาป่าลืมตาขึ้นมา มนุษย์หมาป่าทุกตัวจะปรึกษากัน เพื่อที่จะเลือกฆ่าคน 1 คน เมื่อตกลงกันได้ก็ให้หลับตาลง
เมื่อถึงเช้าวันที่ 2 เป็นต้นไป ก่อนที่ทุกคนจะเริ่มปรึกษากัน ผู้ดำเนินเกมจะต้องประกาศก่อนว่าใครที่ถูกฆ่าในคืนที่แล้ว และเล่นตามปกติวนสลับกลางวันและกลางคืนต่อไป
*หมายเหตุ ผู้เล่นทุกคนที่ถูกฆ่า (ในทุกกรณี) จะไม่สามารถพูดหรือบอกใบ้ ใด ๆ กับผู้เล่นคนอื่น ๆ ในเกมได้อีก เปรียบเสมือนไม่ได้มีชีวิตในหมู่บ้านนี้แล้ว และออกจากเกมไป

การจบเกม
เงื่อนไขการจบเกมสามารถจบได้ 2 แบบ

  • 1. เมื่อผู้เล่นที่เป็น มนุษย์หมาป่า ทุกคนถูกฆ่า ให้ถือว่า ผู้เล่นฝ่ายชาวบ้านทุกคนเป็นผู้ชนะ
  • 2. เมื่อมีจำนวนผู้เล่นฝ่ายชาวบ้าน และฝ่ายมนุษย์หมาป่า เท่ากัน เมื่อใดก็ตาม ให้นับว่าผู้เล่นฝ่ายมนุษย์หมาป่าเป็นฝ่ายชนะ

ซอง

  • ซองใส่การ์ด: White Diamond
  • ขนาดซอง: 63.5 x 88 มม.
  • จำนวน: 78 ซอง / 2 แพค