เสริมทักษะ

ทักษะการยับยั้งชั่งใจ

เสริมทักษะ

ทักษะการยับยั้งชั่งใจ

เกมแม่เหล็กกองเรือประจันบาน

฿199.00

เตรียมบอร์ดเกม
  ผู้เล่นแต่ละคนเลือกหยิบกล่องไปคนละส่วน แม่เหล็กระเบิดคนละครึ่ง และเรือคนละ 1 กอง (คนละ 5 ชิ้น)
ช่องเล็กสำหรับวางกองเรือของคุณและช่องใหญ่สำหรับค้นหาตำแหน่งที่ตั้งกองเรือของผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
        เริ่มแรก ให้ผู้เล่นเลือกตำแหน่งสำหรับวางกองเรือของผู้เล่นไว้ในช่องเล็กของตัวเอง โดยจะวางแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ แต่ห้ามวางแนวทแยง เรือห้ามอยู่ในช่องเดียวกัน และไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้หลังจากเริ่มเกมไปแล้ว เก็บข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งกองเรือของคุณเป็นความลับ นำแม่เหล็กระเบิดที่ไม่ได้ใช้ติดไว้ที่ด้านหลังกล่อง

วิธีเล่น
ผลัดกันเล่นคนละตาโดยให้ผู้เล่นที่อายุน้อยกว่าเริ่มก่อน ในแต่ละตาให้ผู้เล่นเลือกช่อง 1 ช่องและบอกตำแหน่งของช่องที่เลือก ตัวอย่างเช่น ผู้เล่นอาจเลือกตำแหน่ง “B4” หรือ “D1” ก็ได้ จากนั้นผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะบอกว่า “เข้าเป้า” หรือ “พลาดเป้า” โดยผู้เล่นสามารถบันทึกผลการยิงแต่ละนัดลงในช่องส่วนตัวด้านล่างได้ (แม่เหล็กสีแดงสำหรับ “เข้าเป้า” และแม่เหล็กสีดำสำหรับ “พลาดเป้า”)
หากคุณยิงสำเร็จ (เข้าเป้า) คุณจะได้เล่นตาต่อไปทันที และสามารถยิงได้เรื่อยๆ จนกว่าจะพลาดเป้า ผลัดกันเล่นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสามารถจมเรือของอีกฝ่ายได้ทั้งหมดและเป็นผู้ชนะ

วิธีจบ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถจมเรือของอีกฝ่ายได้ทั้งหมดและเป็นผู้ชนะ

บอร์ดเกมคล้ายกัน

บอร์ดเกมออกใหม่