เสริมทักษะ

ทักษะการยับยั้งชั่งใจ

เสริมทักษะ

ทักษะการยับยั้งชั่งใจ

เกมแม่เหล็กหมากรุกสากลแม่เหล็ก

฿199.00

เตรียมบอร์ดเกม
  ตำแหน่งเริ่มต้น: แถวแรก: รุค บิช็อป ควีน คิง บิช็อป ไนท์ รุค – แถวสอง: พอว์น

วิธีเล่น
การเดิน: ฝ่ายขาวเริ่มเดินหมากก่อน จากนั้นจึงผลัดกันเดินคนละตัว ตัวหมากทุกตัวสามารถเดินเข้าไปยึดพื้นที่ว่างหรือเข้ายึดพื้นที่ที่มีตัวหมากของฝ่ายตรงข้ามอยู่ได้โดยการยึดตัวหมากของฝ่ายตรงข้ามตัวนั้นออกจากกระดาน ผู้เล่นไม่สามารถเดินหมากตาที่จะเปิดช่องให้คิงของตัวเองถูกยึดได้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเดินหมากได้อีกเนื่องจากคิงถูกรุกและไม่มีตาเดินให้รอด จะถือว่าถูก “รุกจน” (checkmate) และแพ้เกม

ตัวหมากแต่ละตัวมีรูปแบบการเดินที่ต่างกันไป

คิง ตัวหมากที่สำคัญที่สุดของแต่ละฝ่าย เดินได้ทุกทิศ ระยะหนึ่งช่อง คิงสามารถเดินแบบพิเศษได้ เรียกว่าการเข้าป้อม (castling) โดยเล่นผสานกับรุค
รุค เดินตามแนวตั้งหรือแนวนอน ระยะกี่ช่องก็ได้
บิช็อป เดินเป็นแนวทแยง ระยะกี่ช่องก็ได้
ควีน เดินตามแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทแยง ระยะกี่ช่องก็ได้
ไนท์ เดินเป็นรูปตัว L ในลักษณะแนวตรง 2 ช่องแล้วเดินออกข้าง 1 ช่อง และสามารถเดินข้ามหมากตัวอื่นได้
พอว์น สามารถเดินไปที่ว่างข้างหน้าระยะ 1 ช่องในแนวตั้ง หรือหากเป็นการเดินตาแรกของพอว์นตัวนั้น สามารถเดินไปข้างหน้าได้ 2 ช่องหากไม่มีตัวหมากอื่นขวางทาง พอว์นจะสามารถเดินเข้ายึดตัวหมากของฝ่ายตรงข้ามได้เฉพาะเมื่อตัวหมากนั้นอยู่ในช่องทแยงข้างหน้าเท่านั้น (เดินตรง ยึดทแยง)

วิธีจบ
เมื่อฝ่ายใด ฝ่ายนึง “รุกจน” (checkmate) คิงฝ่ายตรงข้ามได้ จะชนะ

บอร์ดเกมคล้ายกัน

บอร์ดเกมออกใหม่