เสริมทักษะ

ทักษะการยับยั้งชั่งใจ

เสริมทักษะ

ทักษะการยับยั้งชั่งใจ

เกมแม่เหล็กรหัสลับ

฿199.00

ใครจะเป็นผู้ไขรหัสลับได้ก่อน ไขรหัสลับของฝ่ายตรงข้าม (สีและตำแหน่งของแม่เหล็กแต่ละชิ้น) โดยใช้จำนวนตาเล่นน้อยที่สุด

เตรียมบอร์ดเกม

ในการเล่นรอบแรก ให้ผู้เล่นที่อายุน้อยกว่าเป็นฝ่ายสร้างรหัส และผู้เล่นอีกคนเป็นฝ่ายถอดรหัส
ให้ผู้เล่นที่อายุน้อยกว่าหยิบกระดานที่มีคำว่า “รหัสลับ” ไปพร้อมกับแม่เหล็กสีต่างๆ จำนวนหนึ่ง และถือไว้โดยไม่ให้ผู้เล่นอีกคนเห็นตาราง จากนั้นผู้เล่นฝ่ายสร้างรหัสสร้างแถวขึ้นมา 1 แถวโดยวางแม่เหล็กเรียงกัน 4 อัน (เรียงลำดับสีอย่างไรก็ได้) และซ่อนไม่ให้ฝ่ายถอดรหัสเห็น
นำแม่เหล็กคำใบ้ (สีขาวกับดำ) ไปวางในพื้นที่ที่กำหนดไว้ จากนั้นผู้เล่นฝ่ายถอดรหัสนำแม่เหล็กสีไปวางที่ด้านหลังกระดานฝั่ง “ตารางถอดรหัส”

วิธีการเล่นบอร์ดเกม 

ฝ่ายถอดรหัสเริ่มต้นทายรหัสลับโดยเลือกวางแม่เหล็กสีใดสีหนึ่งลงบนแถวล่างสุดของ “ตารางถอดรหัส”
หลังทายแต่ละครั้ง ฝ่ายสร้างรหัสจะต้องวางแม่เหล็กสีขาวกับดำไว้ข้างแม่เหล็กที่นำมาทายแต่ละครั้งใน “ตารางถอดรหัส” เพื่อบอกใบ้ โดยฝ่ายสร้างรหัสจะวางแม่เหล็กสีขาวหากฝ่ายถอดรหัสทายได้ใกล้เคียง (เช่น สีถูกแต่ตำแหน่งไม่ถูก) และจะวางแม่เหล็กสีดำหากฝ่ายถอดรหัสทายได้ถูกต้อง (ถูกต้องทั้งสีและตำแหน่ง) สังเกตว่าช่องสำหรับวางแม่เหล็ก คำใบ้มีอยู่ 4 ช่อง ดังนั้นหากทายได้ใกล้เคียง 2 จุดและทายได้ถูกต้อง 1 จุด ฝ่ายสร้างรหัสจะต้องวางแม่เหล็กขาว 2 อันและแม่เหล็กดำ 1 อันโดยเว้นช่องสุดท้ายว่างไว้
การพิจารณาแม่เหล็กคำใบ้บน “ตารางถอดรหัส” ที่แสดงผลการทายแต่ละครั้งจะช่วยให้ผู้เล่นฝ่ายถอดรหัสสามารถถอดรหัสลับได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

วิธีจบเกม

ผู้เล่นที่ใช้จำนวนครั้งในการทายน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ หากฝ่ายถอดรหัสไม่สามารถถอดรหัสได้ภายในการทาย 10 ครั้ง ฝ่ายสร้างรหัสเป็นผู้ชนะทันที

บอร์ดเกมคล้ายกัน

บอร์ดเกมออกใหม่