Preloader

เกมแม่เหล็กรหัสลับ

฿199.00

ใครจะเป็นผู้ไขรหัสลับได้ก่อน
เป้าหมาย: ไขรหัสลับของฝ่ายตรงข้าม (สีและตำแหน่งของแม่เหล็กแต่ละชิ้น) โดยใช้จำนวนตาเล่นน้อยที่สุด
การเซ็ตอัพ:
ในการเล่นรอบแรก ให้ผู้เล่นที่อายุน้อยกว่าเป็นฝ่ายสร้างรหัส และผู้เล่นอีกคนเป็นฝ่ายถอดรหัส
ให้ผู้เล่นที่อายุน้อยกว่าหยิบกระดานที่มีคำว่า “รหัสลับ” ไปพร้อมกับแม่เหล็กสีต่างๆ จำนวนหนึ่ง และถือไว้โดยไม่ให้ผู้เล่นอีกคนเห็นตาราง จากนั้นผู้เล่นฝ่ายสร้างรหัสสร้างแถวขึ้นมา 1 แถวโดยวางแม่เหล็กเรียงกัน 4 อัน (เรียงลำดับสีอย่างไรก็ได้) และซ่อนไม่ให้ฝ่ายถอดรหัสเห็น
นำแม่เหล็กคำใบ้ (สีขาวกับดำ) ไปวางในพื้นที่ที่กำหนดไว้ จากนั้นผู้เล่นฝ่ายถอดรหัสนำแม่เหล็กสีไปวางที่ด้านหลังกระดานฝั่ง “ตารางถอดรหัส”
วิธีการเล่น:
ฝ่ายถอดรหัสเริ่มต้นทายรหัสลับโดยเลือกวางแม่เหล็กสีใดสีหนึ่งลงบนแถวล่างสุดของ “ตารางถอดรหัส”
หลังทายแต่ละครั้ง ฝ่ายสร้างรหัสจะต้องวางแม่เหล็กสีขาวกับดำไว้ข้างแม่เหล็กที่นำมาทายแต่ละครั้งใน “ตารางถอดรหัส” เพื่อบอกใบ้ โดยฝ่ายสร้างรหัสจะวางแม่เหล็กสีขาวหากฝ่ายถอดรหัสทายได้ใกล้เคียง (เช่น สีถูกแต่ตำแหน่งไม่ถูก) และจะวางแม่เหล็กสีดำหากฝ่ายถอดรหัสทายได้ถูกต้อง (ถูกต้องทั้งสีและตำแหน่ง)
สังเกตว่าช่องสำหรับวางแม่เหล็กคำใบ้มีอยู่ 4 ช่อง ดังนั้นหากทายได้ใกล้เคียง 2 จุดและทายได้ถูกต้อง 1 จุด ฝ่ายสร้างรหัสจะต้องวางแม่เหล็กขาว 2 อันและแม่เหล็กดำ 1 อันโดยเว้นช่องสุดท้ายว่างไว้
การพิจารณาแม่เหล็กคำใบ้บน “ตารางถอดรหัส” ที่แสดงผลการทายแต่ละครั้งจะช่วยให้ผู้เล่นฝ่ายถอดรหัสสามารถถอดรหัสลับได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
เงื่อนไขการชนะ: ผู้เล่นที่ใช้จำนวนครั้งในการทายน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ
หากฝ่ายถอดรหัสไม่สามารถถอดรหัสได้ภายในการทาย 10 ครั้ง ฝ่ายสร้างรหัสเป็นผู้ชนะทันที

อุปกรณ์การเล่น
กระดานเกม กระดาน (1 กระดานสำหรับผู้สร้างรหัสและอีก กระดานสำหรับผู้ไขรหัส)
แม่เหล็กสี 60 ชิ้น (6 สี สีละ 10 ชิ้น)
แม่เหล็กคำใบ้ 60 ชิ้น (สีขาวกับดำ)

Category: Tag: