เสริมทักษะ

ทักษะการยับยั้งชั่งใจ

เสริมทักษะ

ทักษะการยับยั้งชั่งใจ

เกมแม่เหล็กทิคแทคโท & โฟร์อินอะโรล

฿199.00

ทิคแทคโท
เป้าหมายของเกมคือการสร้างแถวที่ประกอบด้วยรูปทรงเดียวกันตามจำนวนที่กำหนด ในแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทแยงก็ได้
ผู้เล่นแต่ละคนเลือกแม่เหล็กรูปทรง X หรือ O จากนั้นผลัดกันเล่นคนละตา ในแต่ละตา ให้เลือกวางแม่เหล็กของตนเองลงในช่องว่างใดช่องว่างหนึ่ง โดยมีเป้าหมายคือการสร้างแถว 1 แถวที่มีแม่เหล็กรูปทรงเดียวกันเรียงติดกัน 3 ชิ้น

โฟร์อินอะโรล
เป้าหมายของเกมคือการวางชิ้นส่วนสีเดียวกันเรียงต่อกันให้ได้ 4 ชิ้น ในแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทแยงก็ได้ โดยผลัดกันเล่นคนละตาและในแต่ละตาให้ผู้เล่นวางชิ้นส่วนแม่เหล็กของตัวเองลงในช่องว่างช่องใดช่องหนึ่งในแถวล่างสุด และผู้เล่นจะสามารถวางในแถวที่อยู่สูงขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อแถวล่างมีแม่เหล็กวางเป็นฐานอยู่ก่อน (ในคอลัมน์เดียวกัน) ผู้เล่นที่สามารถวางแม่เหล็กเรียงติดกันเป็นแถว 4 ชิ้นได้ก่อน (แนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทแยงก็ได้) เป็นผู้ชนะ

บอร์ดเกมคล้ายกัน

บอร์ดเกมออกใหม่