Preloader

เกมสังเคราะห์แสง

Categories , , Tag

฿1,650.00

เกมสังเคราะห์แสง

รายละเอียดบอร์ดเกม

        แมกไม้นานาพรรณต่างแก่งแย่งแข็งขันแตกกิ่งก้านสาขาหว่านเมล็ดพันธุ์ไปทั่วผืนป่าเล็กๆ อันแสนอุดมสมบูรณ์ เมื่อต้นไม้เติบใหญ่ แผ่ใบเลี้ยงสู้แสงอาทิตย์กล้า ก็แปรเปลี่ยนเป็น”พลังงานแสง”และทอดเงาทับไม้ เล็กรอบๆ เมื่อต้นไม้สิ้นอายุขัย ผู้เล่นจะได้คะแนนแบ่งสรรกันตามความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินที่ ต้นไม้นั้นเติบโตมา หว่านเมล็ดขยายพันธุ์ สะสมพลังงานแสงอาทิตย์และระวังไม่ไปเพาะพันธุ์ อยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้อื่น บ่มเพาะพันธุ์ไม้ของตัวเองให้เติบใหญ่และขยายพันธุ์ให้ยิ่ง ใหญ่ที่สุดในผืนป่าแห่งนี้

ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับเหล่าพฤกษาชาติและดื่มด่ำแสงแดด
แรงกล้าที่ทาทาบกระทบกิ่งก้านใบ