เกมโรงไฟฟ้า Recharged

฿1700


เป้าหมายในเกมโรงไฟฟ้า คือผู้เล่นทุกคนจะได้รับเงินทุนมาก้อนหนึ่ง มาสร้างสัมปทานโรงไฟฟ้า เพื่อที่จะจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับเมืองให้ได้มากที่สุด เราจะต้องสร้างเครือข่ายโรงงานของเราให้เกิดกำไรจากการเก็บค่าไฟ ซึ่งนอกเหนือจากการสร้างเครือข่ายแล้ว ผู้เล่นจะต้องทำการแข่งกันประมูลเพื่อแย่งเทคโนโลยีของการสร้างโรงไฟฟ้าทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าผลิตพลังงานจากถ่านหิน น้ำมัน ของเสีย และพลังงานนิวเคลียร์ จากนั้นจึงทำการซื้อวัตถุดิบที่ต้องใช้กับโรงงานของตนเอง ยิ่งวัตถุดิบไหนที่คนใช้เยอะราคาก็จะยิ่งสูง และการชิงจังหวะในการเริ่มก่อตั้งเครือข่ายในทำเลที่เหมาะสมที่สุดเพื่อชัยชนะ

บอร์ดเกมคล้ายกัน

บอร์ดเกมออกใหม่