เกมโรงไฟฟ้า

฿1,700.00

เกมโรงไฟฟ้า

ข้อมูลสรุป

ประเภทบอร์ดเกม

เกมแนววางแผนกลยุทธ์ เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม

จำนวนผู้เล่น/ระยะเวลาการเล่น

2-6 คน / 120 นาที

กลุ่มผู้เล่นที่แนะนำ

ผู้เล่นที่ชอบเกมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การขยายโครงข่ายอุตสาหกรรม

ทักษะที่ได้รับ

การวางแผนกลยุทธ์
การเข้าใจเรื่องของอุปสงค์และอุปทาน
การขยายโครงข่ายอุตสาหกรรม

รายละเอียดบอร์ดเกม

       เป้าหมายในเกมโรงไฟฟ้า คือผู้เล่นทุกคนจะได้รับเงินทุนมาก้อนหนึ่ง มาสร้างสัมปทานโรงไฟฟ้า เพื่อที่จะจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับเมืองให้ได้มากที่สุด เราจะต้องสร้างเครือข่ายโรงงานของเราให้เกิดกำไรจากการเก็บค่าไฟ ซึ่งนอกเหนือจากการสร้างเครือข่ายแล้ว ผู้เล่นจะต้องทำการแข่งกันประมูลเพื่อแย่งเทคโนโลยีของการสร้างโรงไฟฟ้าทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าผลิตพลังงานจากถ่านหิน น้ำมัน ของเสีย และพลังงานนิวเคลียร์ จากนั้นจึงทำการซื้อวัตถุดิบที่ต้องใช้กับโรงงานของตนเอง ยิ่งวัตถุดิบไหนที่คนใช้เยอะราคาก็จะยิ่งสูง และการชิงจังหวะในการเริ่มก่อตั้งเครือข่ายในทำเลที่เหมาะสมที่สุดเพื่อชัยชนะ

การเตรียมบอร์ดเกมสำหรับเริ่มเล่น

        วางกระดานตรงกลางโต๊ะ จากนั้นแจกเงิน 50 อิเล็คโทร และโทเคนโรงงานให้ผู้เล่นแต่ละคน 

จากนั้นนำการ์ดเทคโนโลยีหมายเลข 3 – 10 มาเรียง โดยเรียงในลักษณะ 2 แถว แถวละ 4 ใบ จากเลขน้อยไปหาเลขมาก โดยแถวที่เป็นเลขน้อยจะนับว่าเป็นตลาดเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยแถวที่เป็นเลขมากก็คือเทคโนโลยีที่กำลังจะมาถึงในอนาคต การ์ดที่เหลือจะแยกหมายเลข 13 และการช่วงที่ 3 ไว้ก่อน จากนั้นสับการ์ดทั้งหมดที่เหลือแล้วนำหมายเลข 13 วางคว่ำไว้บนสุดของกอง และการ์ดช่วงที่ 3 วางคว่ำไว้ใต้กอง การ์ดที่จะต้องเรียงไว้จะต้องมี 8 ใบตลอด ถ้ามีไม่ครบให้ทำการเปิดใหม่มาวางทันที และต้องเรียงตัวเลขจากน้อยไปมากเสมอ

        วางวัตถุดิบลงในช่องตลาด โดยการวางวัตถุดิบแต่ละอย่างจะวางลงในช่องที่ตัวเลขราคาสูงที่สุดก่อน ถ่านหินจะวางให้เต็มจนถึงราคา 1 อิเล็คโทร น้ำมันจะวางถึง 3 อิเล็คโทร ขยะจะวางถึง 7 อิเล็คโทร และยูเรเนียมจะวางถึง 14 อิเล็คโทร 

ให้ผู้เล่นแต่ละคนกำหนดพื้นที่ในการเล่นตามที่กำหนดไว้ในหนังสือคู่มือ และนำโทเคนโรงงานของผู้เล่นแต่ละคนมาสุ่มเรียงบนแถบแสดงลำดับการเล่นและเริ่มเล่นเกม

วิธีการเล่นเกม

        ในเกมโรงไฟฟ้าจะเล่นเป็นรอบ แต่ละรอบจะมี 5 ขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนผู้เล่นทุกคนจะเล่นให้จบแต่ละขั้นไปพร้อมๆกัน

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดลำดับการเล่น

กำหนดลำดับการเล่นของรอบนี้โดยผู้เล่นที่มีโรงงานในกระดานเยอะที่สุดจะได้เริ่มเล่นก่อน ถ้ามีโรงงานเท่ากันจะดูจากการ์ดเทคโนโลยีที่ผู้เล่นคนดังกล่าวครอบครองอยู่ โดยใครมีการ์ดเทคโนโลยีที่มีเลขมากกว่าจะได้เริ่มก่อน ( ในรอบแรกของเกมขั้นตอนนี้จะทำหลังจากขั้นตอนที่ 2 )

ขั้นตอนที่ 2 การประมูลเทคโนโลยี

ในขั้นตอนนี้จะเล่นตามลำดับปกติ เริ่มจากผู้เล่นคนแรก จะเลือกการ์ดเทคโนโลยี 1 ใบที่อยู่ในตลาดปัจจุบัน จากนั้นกำหนดราคาประมูลตั้งต้น ซึ่งราคานั้นจะต้องไม่ต่ำกว่าเลขที่อยู่บนการ์ด และเริ่มทำการประมูลโดยการถามผู้เล่นแต่ละคนวนตามเข็มนาฬิกา ว่าจะผ่านหรือจะเสนอราคาที่สูงกว่า ผู้เล่นที่ผ่านไปแล้วจะถือว่าออกจากการประมูลนั้น เมื่อผู้เล่นทุกคนยกเว้นคนที่ให้ราคาสูงที่สุดบอกผ่านแล้ว ผู้เล่นที่ให้ราคาสูงสุดจะต้องจ่ายเงินตามราคานั้นและได้การ์ดเทคโนโลยีใบนั้นไป ถ้าผู้เล่นที่ได้การ์ดเทคโนโลยีเป็นคนที่เลือกการ์ดนั้นมาประมูล คนที่อยู่ในลำดับถัดไปจะได้เลือกการ์ดใบถัดไปมาประมูล แต่ถ้าไม่ใช่ผู้เล่นคนเดิมจะเป็นคนเลือกต่อ ซึ่งเมื่อถึงลำดับในการเลือกของตนผู้เล่นสามารถบอกผ่านได้ แต่ผู้เล่นที่ผ่านสิทธิ์ในการเลือกหรือได้โรงงานใหม่ในรอบนี้แล้วจะถือว่าออกจากขั้นตอนนี้แล้ว ซึ่งจะทำแบบนี้วนไปจนกว่าผู้เล่นทุกคนจะออกจากขั้นตอนนี้

ขั้นตอนที่ 3 ซื้อวัตถุดิบ

ในขั้นตอนนี้ลำดับการเล่นจะเล่นจากผู้เล่นคนสุดท้ายย้อนกลับมายังผู้เล่นคนแรก เมื่อถึงลำดับของตน จะได้สิทธิ์ในการซื้อวัตถุดิบ โดยการซื้อจะต้องนำไปเก็บในการ์ดเทคโนโลยี ซึ่งแต่ละใบจะสามารถเก็บวัตถุดิบได้ไม่เกินสองเท่าของจำนวนวัตถุดิบที่การ์ดนั้นใช้งาน

ขั้นตอนที่ 4 การสร้างเครือข่าย

ในขั้นตอนนี้ลำดับการเล่นจะเริ่มจากผู้เล่นคนสุดท้ายย้อนขึ้นมาเช่นกัน ในเทิร์นของผู้เล่นจะสามารถเลือกจุดวางโรงงานลงในกระดานได้ โดยเมืองแรกที่เริ่มวางจะวางเมืองใดก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ตกลงกันไว้ตอนเริ่มเกมแต่เมืองต่อจากนั้นจะต้องจ่ายค่าเชื่อมสายไฟตามที่เขียนไว้ โดยช่วงที่ 1 จะวางโรงงานได้แค่ในจุดที่มีราคา 10 อิเล็คโทร และในช่วงที่ 2 ก็จะวางได้ในช่อง 15 อิเล็คโทร และช่วงที่ 3 ก็จะวางในช่อง 20 อิเล็คโทรได้ โดยผู้เล่นแต่ละคนจะวางโรงงานในแต่ละเมืองได้เพียงแค่ช่องเดียวเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 5 เก็บค่าไฟ

ผู้เล่นแต่ละคนจะจ่ายวัตถุดิบเพื่อให้พลังงานกับเมือง โดยดูว่าสามารถจ่ายให้ได้ทั้งหมดกี่เมืองที่เรามีบนกระดาน และจะได้เงินตามที่กำหนด และนำการ์ดเทคโนโลยีใบที่มีหมายเลขมากที่สุดลงใต้กองการ์ดและเปิดใบใหม่มาแทน และเริ่มวนกลับไปที่ขั้นตอนที่ 1 ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

วิธีจบเกม

เมื่อในขั้นตอนที่ 4 มีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งสร้างโรงงานได้ครบตามกำหนดจำนวนเมืองที่เกมกำหนดไว้ เกมจะเล่นรอบนั้นเป็นรอบสุดท้าย และจะไม่เข้าสู่ขั้นตอนที่ 5 แต่จะเปลี่ยนเป็นใครที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้ในแต่ละเมืองได้มากที่สุดผู้เล่นคนนั้นจะเป็นผู้ชนะ

จุดเด่นของเกมนี้

  1. เกมนี้มีการใช้วัตถุดิบร่วมกันของผู้เล่นทุกคน ทำให้ยิ่งผู้เล่นใช้วัตถุดิบชนิดเดียว ราคาของสิ่งนั้นจะแพงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เห็นภาพการที่ตลาดเปลี่ยนแปลงราคาไปตามความต้องการของคน

2.การที่มีสัญลักษณ์และแถบวางสินค้าชัดเจนทำให้เห็นความเป็นไปของกลไกทางตลาดได้ชัดเจนมากขึ้น

  1. การ์ดเทคโนโลยีที่สับกองทุกครั้งที่เล่นทำให้ลำดับการออกเปลี่ยนไป และพื้นที่ในการเล่นที่ขึ้นกับผู้เล่นจะเลือกมาเล่น ทำให้การเล่นแต่ละครั้งจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่เริ่มเล่นใหม่
  2. กระดานมีสองด้าน ที่มีความแตกต่างของเส้นเชื่อมสายไฟ ทำให้การเล่นแต่ละครั้งเราจะต้องคำนวณค่าใช้จ่ายตรงนี้ใหม่ทุกครั้ง ทำให้ไม่เบื่อกับการเล่นในแต่ละครั้งได้
  1. กฎของเกมในแต่ละขั้นมีเพียงแค่การกระทำ 1 อย่าง และรวมทั้งเทิร์นเราทำเพียงแค่ 3 อย่างเท่านั้น แต่เกมมีความลึก ทั้งเรื่องของเทคโนโลยี ลำดับความสำคัญ และกลไกของตลาดที่สำคัญ