สกัล

฿595

อุปกรณ์ในกล่อง

  1. ประกอบด้วย 6 เผ่า
    -แผ่นภาพรูปดอกไม้ 3 แผ่น
    -แผ่นภาพรูปกระโหลก 1 แผ่น
  2. กระดานสำหรับวางแผ่นภาพ 1 แผ่น

บอร์ดเกมคล้ายกัน

บอร์ดเกมออกใหม่