พลิกพิภพดาวอังคาร

฿2500


ในยุคปี 2400 เหล่ามนุษยชาติมีการริเริ่มที่จะพัฒนาปรับปรุงพื้นผิวดาวอังคาร เราจะได้รับหน้าที่ในการควบคุมบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ได้รับการสปอนเซอร์จากรัฐบาลโลก เพื่อดำเนินโครงการขนาดใหญ่หลายๆอย่าง จากการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ที่เราได้ศึกษากันมาตลอด ในการควบคุมความสัมพันธ์หลักทั้ง 3 อย่าง คือ การเพิ่มอุณหภูมิ ระดับของออกซิเจน และการสร้างท้องทะเล เพื่อให้เกิดลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่มวลมนุษย์คุ้นเคยเพื่อการเป็นอยู่ ทุกๆบริษัทจะร่วมมือกันพัฒนาในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบ แต่ต้องแข่งขันกันเพื่อเก็บคะแนนที่เป็นเสมือนรางวัลแสดงถึงความยิ่งใหญ่ขององค์กรของเรา

การเตรียมบอร์ดเกมสำหรับเริ่มเล่น

หาผู้เริ่มเล่นคนแรก และผลัดกันเล่นวนตามเข็มนาฬิกา เกมจะเล่นเป็นรอบ แต่ละรอบจะหมดเมื่อผู้เล่นทุกคนทำสิ่งตัวเองต้องการทำครบหมดทุกคนแล้ว ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับบริษัทที่ตัวเองดูแลอยู่ ทรัพยากรเริ่มต้นต่างกันในแต่ละบริษัท การ์ดเทคโนโลยีเริ่มต้น และรายได้ 20 เมกาเครดิต

วิธีการเล่นเกม

ผู้เล่นจะมีเป้าหมายในการพัฒนาดาวอังคารไปด้วยกันขึ้นอยู่กับการ์ดเทคโนโลยีที่ตนได้รับมา ในแต่ละรอบของการเล่นจะแบ่งออกเป็น 4 เฟส

เฟสที่ 1 การเปลี่ยนลำดับผู้เล่น

 • ให้ทำการวนโทเคนผู้เล่นคนแรกไปหาผู้เล่นคนถัดไปตามเข็มนาฬิกา

เฟสที่ 2 เฟสการวิจัย

 • ผู้เล่นทุกคนทำการจั่วการ์ดเทคโนโลยีจากกองกลาง และสามารถเลือกซื้อใบที่ต้องการเก็บไว้ได้ในราคาใบละ 3 เมกาเครดิต

เฟสที่ 3 เฟสดำเนินการ

 • ผู้เล่นแต่ละคนสามารถเลือกทำได้คนละ 1-2 ครั้งในเทิร์นของตนเอง สิ่งที่สามารถทำได้มีหลากหลาย ได้แก่
  • การเล่นการ์ดเทคโนโลยี
  • ครอบครองภารกิจ
  • ประกาศประเภทของรางวัล
  • ใช้การดำเนินการพื้นฐาน
  • นำต้นไม้ไปปลูกเป็นป่า (เพื่อสร้างออกซิเจน)
  • นำพลังงานความร้อนไปเพิ่มอุณหภูมิของดาวอังคาร
  • ใช้การดำเนินการบนการ์ดเทคโนโลยี

ลำดับของเทิร์นจะวนไปตามเข็มนาฬิกาเรื่อยๆ เมื่อมีผู้เล่นคนใดบอกผ่านในเทิร์นของตนโดยไม่ได้กระทำการใดๆแล้ว จะถือว่าผู้เล่นคนนั้นเล่นเสร็จแล้วในรอบนั้น คนที่เหลือจะยังเล่นต่อ จนกว่าทุกคนจะบอกผ่านหมด

การจบเกม

เมื่อตัววัดค่าทั้ง 3 อย่าง (อุณหภูมิ , ออกซิเจน , ท้องทะเล) ถึงค่าที่กำหนด จะถือว่าการปรับปรุงสภาพของดาวอังคารเสร็จสมบูรณ์ และเกมจะจบในรอบนี้ ผู้เล่นแต่ละคนจะนับคะแนนของตนเอง จากรายได้ พื้นที่ของตัวเองบนกระดาน(เมืองและป่า) การครอบครองภารกิจ และการจัดลำดับตามประเภทของรางวัลที่ถูกประกาศไว้ ผู้ที่มีคะแนนเยอะสุดจะถือว่าเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการพัฒนาพื้นที่แห่งใหม่ให้กับมนุษยชาติ

อุปกรณ์ในกล่อง

 1. คู่มือสอนเล่น 1 ฉบับ
 2. กระดาน 1 แผ่น
 3. กระดานผู้เล่น 5 แผ่น
 4. การ์ดองค์กร 17 ใบ
 5. การ์ดโครงการ 208 ใบ
 6. การ์ดอ้างอิง 8 ใบ
 7. เม็ดสีสำหรับผู้เล่น 200 เม็ด (เม็ดพลาสติกใส 5 สี)
 8. เม็ดกำกับทรัพยากร 200 เม็ด (เม็ด
 9. พลาสติกทึบเคลือบสีทอง เงิน และทองแดง ขนาดต่างกัน)
 10. เม็ดกำกับกระดาน 3
 11. เม็ด (เม็ดพลาสติกขาวขนาดใหญ่)
 12. แผ่นภาพผืนน้ำ 9 แผ่น
 13. แผ่นภาพผืนป่า/เมือง 60 แผ่น
 14. แผ่นภาพพิเศษ 11 แผ่น
 15. ป้ายกำกับผู้เล่นคนแรก 1 แผ่น

ซอง

 • ซองใส่การ์ด: White Diamond
 • ขนาดซอง: 63.5 x 88 มม.
 • จำนวน: 233 ซอง / 5 แพค