ภาคเสริมโรงแรมสีเลือด (ภาคเสริม) ชาวคณะหรรษา

฿550

อุปกรณ์ในกล่อง

 1. คู่มือการเล่ม 1 ชิ้น
 2. การ์ด 52 ใบ
  -โมดูล 1 – ชาวคณะหรรษา: การ์ดแขก 14 ใบ และการ์ดอีเวนต์ 8 ใบ
  -โมดูล 2 – ผู้มีชื่อเสียง: การ์ดแขก 14 ใบ
  -โมดูล 3 – ลูกเล่นแพรวพราวของคุณป้าจิเน็ต: การ์ดสิ่งของ 16 ใบ
 3. การ์ดเช็ค 50F (50 ฟรังก์) 4 ใบ

ซอง

 • ซองใส่การ์ด: Yellow Amber
 • ขนาดซอง: 59 x 92 มม. 
 • จำนวน:  52 ซอง /  2 แพค