ซองทึบหลังการ์ดสีสยามบอร์ดเกม

ซองทึบใส่การ์ดบอร์ดเกม: White Diamond (140 มม.) (สีขาว)

ราคา ฿70

ซองทึบใส่การ์ดบอร์ดเกม: White Diamond (140 มม.) (สีแดง)

ราคา ฿70

ซองทึบใส่การ์ดบอร์ดเกม: White Diamond (140 มม.) (สีฟ้า)

ราคา ฿95

ซองทึบใส่การ์ดบอร์ดเกม: White Diamond (140 มม.) (สีดำ)

ราคา ฿95