ซองใส่การ์ดมาตราฐาน
60 ไมครอน

White Diamond

ราคา 30 บาท

Purple Alexandrite

ราคา 30 บาท

Violet Amethyst

ราคา 30 บาท

Yellow Amber

ราคา 30 บาท

Dark Green Emerald

ราคา 30 บาท

Light Green Peridot

ราคา 30 บาท

Golden Gold

ราคา 35 บาท

Black Onyx

ราคา 35 บาท

Dark Blue Sapphire

ราคา 35 บาท

Blue Turquiose

ราคา 35 บาท

Red Ruby

ราคา 30 บาท

Light Blue
Aquamarine

ราคา 35 บาท

Cream Pearl

ราคา 30 บาท

Shining Silver

ราคา 35 บาท

Brown Tiger's Eye

ราคา 30 บาท

Orange Chalcedony

ราคา 30 บาท