เกมโรคระบาด

฿1500


ในเกมโรคระบาด จะมีโรคร้ายที่เป็นโรคติดต่อ 4 โรคที่ยังไม่มีวิธีรักษาแพร่กระจายไปทั่วโลก ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นผู้ช่วยชาญในการต่อสู้กับโรคร้ายในด้านต่างๆ ที่จะมีภารกิจในการกำจัดจุดแพร่กระจายของโรค และในขณะเดียวกันจะต้องวิจัยวิธีการรักษาโรคระบาดทั้ง 4 ก่อนที่มันจะแพร่กระจายเกินกว่าจะรับมือได้

การเตรียมบอร์ดเกมสำหรับเริ่มเล่น

วางกระดานตรงกลางโต๊ะ วางตำแหน่งของโทเคนการแพร่กระจาย  และโทเคนอัตราการติดเชื้อ ไว้ที่จุดเริ่มต้น 

จากนั้นทำการสับการ์ดผู้เล่น และแจกให้ผู้เล่นแต่ละคนแบบหงายหน้า ตามจำนวนที่กำหนดไว้ ( 4 ใบสำหรับผู้เล่น 2 คน / 3 ใบ สำหรับผู้เล่น 3 คน / 2 ใบ สำหรับผู้เล่น 4 คน ) จากนั้นจึงนำการ์ดทั้งหมดมาแบ่งออกเป็น 4 กองเท่าๆกัน และนำการ์ดแพร่ระบาดมาใส่กองละ 1 ใบ แล้วทำการสับการ์ดทั้ง 4 กองแยกกัน จากนั้นทำแต่ละกองวางทับกันแล้วนำไปวางที่ช่องการ์ดผู้เล่น 

สับกองการ์ดติดเชื้อแล้วเปิดการ์ด 3 ใบแรก ให้ทำการวางโทเคนโรคระบาดลงในเมืองที่มีชื่อตรงกับการ์ดที่เปิด โดยจะวางโทเคนที่มีสีตรงกับสีของเมืองนั้น เมืองละ 3 อัน และนำการ์ดที่เปิดวางหงายไว้ในกองทิ้งการ์ดติดเชื้อ จากนั้นทำแบบเดิมซ้ำอีก 2 รอบ รอบถัดไปจะวางโทเคนเมืองละ 2 อัน และรอบสุดท้ายจะวางโทเคนเมืองละ 1 อัน

สุ่มการ์ดตัวละครแจกให้ผู้เล่นทุกคนคนละ 1 ใบ ผู้เล่นจะได้รับตัวหมากที่ใช้แทนตัวเองตามสีของการ์ดตัวละครที่ได้รับ จากนั้นนำตัวหมากทั้งหมดวางในเมืองแอตแลนตา และทำการสุ่มหาผู้เล่นคนแรก

วิธีการเล่นเกม

เกมนี้จะผลัดกันเล่นทีละคนวนตามเข็มนาฬิกา ในเทิร์นของผู้เล่นจะมีขั้นตอนทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เล่น 4 แอคชัน

ผู้เล่นจะมีแอคชันทั้งหมด 4 แอคชัน ซึ่งแต่ละแอคชัน สามารถเลือกการกระทำด้านล่างนี้ อันใดก่อนหลังก็ได้ และทำกี่ครั้งก็ได้ ซึ่งจะใช้การกระทำละ 1 แอคชัน

ขับขี่รถหรือขึ้นเรือ – ผู้เล่นทำการเคลื่อนตัวหมากของตัวเองไปตามเส้นทางไปยังเมืองที่ติดกัน

เที่ยวบินตรง – ผู้เล่นจะทิ้งการ์ด 1 ใบบนมือ แล้วทำการเคลื่อนตัวหมากของตนเองไปยังเมืองนั้น

เที่ยวบินเช่าแบบเหมาลำ – ผู้เล่นจะทิ้งการ์ดชื่อเมืองตรงกับเมืองที่ตัวหมากของตนเองอยู่ จากนั้นทำการเคลื่อนตัวหมากของตนเองไปยังเมืองใดก็ได้

เที่ยวบินรับส่ง – ผู้เล่นทำการเคลื่อนตัวหมากของตนเอง จากเมืองที่มีสถานีวิจัย ไปยังเมืองอื่นที่มีสถานีวิจัยเช่นกัน

สร้างสถานีวิจัย – ผู้เล่นทำการทิ้งการ์ดที่มีชื่อเมืองตรงกับที่ตัวหมากของตนยืนอยู่ จากนั้นนำสถานีวิจัยมาวางที่เมืองนั้น

ค้นพบยารักษาโรค – ผู้เล่นทำการทิ้งการ์ด 5 ใบที่มีสีเหมือนกัน จะทำการผลิตยาของเชื้อโรคที่มีสีตรงกัน โดยตัวหมากของผู้เล่นจะต้องยืนอยู่ในเมืองที่มีสถานีวิจัยด้วย

รักษาโรค – นำโทเคนโรคระบาดออกจากเมืองที่ตัวหมากของตนเองยืนอยู่ออก 1 อัน แต่ถ้าโรคนั้นมีการผลิตยารักษาแล้ว จะทำการนำโทเคนของโรคนั้นออกจากช่องนั้นทั้งหมดแทน

แลกเปลี่ยนความรู้ – ส่งหรือรับการ์ดจากผู้เล่นคนอื่นที่ตัวหมากยืนอยู่ในเมืองเดียวกับเรา โดยการ์ดที่ส่งให้จะต้องมีชื่อเมืองตรงกับที่ทั้ง 2 ผู้เล่นยืนอยู่

ขั้นตอนที่ 2 จั่วการ์ดผู้เล่นจากกอง 2 ใบ

ถ้าการ์ดที่จั่วมีการ์ดแพร่ระบาดให้ทำตามลำดับบนการ์ดนั้นก่อน มีขั้นตอนดังนี้
เลื่อนอัตราการติดเชื้อไปทางขวา 1 ช่อง
เปิดการ์ดใบล่างสุดของกองติดเชื้อ ให้ทำการวางโทเคนที่มีสีตรงกับชื่อเมืองบนการ์ดลงไปในเมืองนั้น 3 อัน จากนั้นนำการ์ดนั้นลงกองทิ้งการ์ดติดเชื้อ
สับการ์ดในกองทิ้งการ์ดติดเชื้อทั้งหมดมาวางคว่ำไว้บนกองจั่วการ์ดติดเชื้อ

–      ถ้าการ์ดบนมือเกิน 7 ใบให้ทิ้งให้เหลือ 7 ใบ

ขั้นตอนที่ 3 จั่วการ์ดติดเชื้อตามจำนวนตัวเลขที่โทเคนอัตราการติดเชื้อวางอยู่ โดยการ์ดที่จั่วขึ้นมาจะต้องวางโทเคนที่สีตรงกับสีของการ์ด 1 อันลงไปในเมืองที่มีชื่อตรงกับการ์ด โดยแต่ละเมืองจะมีโทเคนเชื้อโรคแต่ละสี ได้สูงสุดสีละ 3 อัน ถ้าต้องวางอันที่ 4 ลงไปจะไม่ต้องวางแต่ให้เกิดเหตุการณ์ เชื้อโรคแพร่กระจาย แทน โดยมีลำดับตามนี้

เลื่อนระดับการแพร่กระจายเพิ่ม 1 ระดับ
นำโทเคนที่สีตรงกับโรคที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ วางลงไปในเมืองที่มีเส้นเชื่อมกับเมืองที่เป็นต้นเหตุ เมืองละ 1 อัน

*หมายเหตุถ้ามีการแพร่กระจายแบบต่อเนื่อง เมืองที่เป็นสาเหตุของการแพร่กระจายในเทิร์นนี้จะไม่เกิดการแพร่กระจายอีก

เมื่อผู้เล่นทำครบทั้ง 3 ขั้นตอน ก็จะเปลี่ยนเทิร์นไปยังผู้เล่นคนถัดไป

การจบเกม

การจบเกมจะแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ

กรณีที่ชนะ

เกมจะจบเมื่อผู้เล่นสามารถผลิตยารักษาโรคได้ครบทั้ง 4 ชนิด

กรณีที่แพ้

จะเป็นไปได้ทั้งหมด 3 แบบ

การ์ดในกองจั่วการ์ดผู้เล่นหมด
โทเคนเชื้อโรคสีใดสีหนึ่งไม่เพียงพอในการนำมาเติมในกระดานอีก

3. มีการแพร่กระจายเกิดขึ้น 8 ครั้ง

อุปกรณ์ในกล่อง

 1. กระดานแผนที่โลกและเมืองสำคัญต่างๆ
 2. การ์ดตัวละคร 7 ใบพร้อมตัวหมากที่สีตรงกัน
 3. สถานีวิจัย 6 หลัง
 4. ป้ายกำกับ 6 ชิ้น
 5. ลูกบาศก์โรค 96 ลูก
 6. การ์ดแพร่เชื้อ 48 ใบ
 7. การ์ดผู้เล่น 59 ใบ
 8. การ์ดอ้างอิงและหนังสือสอนกฎการเล่น

ซอง

 • ซองใส่การ์ด: White Diamond
 • ขนาดซอง: 63.5 x 88 มม.
 • จำนวน: 116 ซอง / 3 แพค

บอร์ดเกมคล้ายกัน

บอร์ดเกมออกใหม่